Featured post

Как се определят цените на куриерските услуги

Цените на куриерските услуги в Rapido.bg от няколко фактора се формират:

Тегло – това е реалното тегло не винаги, с кантар измерено. При изпращане с голям обем пратки, но ниско тегло, компаниите изчисляват обемното тегло, защото се налага от Международните разпоредби за транспортиране на стоки. Ако вашият товар е лек, но голямо пространство заема, превозвачите изискват да се заплати това пространство на куриер. То се изчислява, като се умножат в сантиметри стойностите височината, дължината, ширината на пратката, и се раздели полученото число на числото 6000.

Ограничението за изпращане на някои стоки с куриер от законите се определя, от международните разпоредби и операторите. Тези ограничения най-вече с безопасността са свързани на превозните средства, живота и здравето на служители и други лица. Друга причина е на някои стоки естеството, които са забранени повсеместно, като оръжие и наркотици.

Куриерските доставки са услуга от куриер, чиито цена и качество са високи. Необходимостта от изпращане на документи и стоки бързо, изисква надеждно обслужване с куриер, което от Рапидо е гарантирано в този сектор. Не е нужно чрез куриерска фирма коледни картички да изпращаме на приятелите си – това може и чрез обикновената поща да стане. Но за кандидатстване за работа в голяма корпорация документите е най-разумно на куриер в ръцете да поверим или ако в престижен университет се кандидатства.

Естествено, куриерски услуги съществуват, чиито цени са напълно приемливи. Затова първо да се осведомите за цените не е излишно и за условията на услугата с куриер, която ви интересува, а после да помислите дали услугата на куриер да ползвате.

Rapido.bg предоставя решение за доставка на документи и пратки от врата до врата, в рамките на транзитни времена, съобразени с нуждите и очакванията на клиентите. Ако имате нужда често от спешна доставка с куриер от врата до врата, в страната или рамките на града, Рапидо има за такива чувствителни към сроковете колети перфектното решение и също за документи. Вместо из града сами да бързате, те вземат и разнасят вашите пратки в договорените срокове за доставка с куриер, без да се налага дома или офиса си да напускате. Rapido.bg предлага в подкрепа на стандартните услуги за доставка с куриер широк кръг от възможности.

Featured post

Важно да знаете при доставка с Rapido.BG

Срок за доставка от Рапидо е времето от приемането до доставката на пратка или първия опит за такава в работни дни, за някои услуги обявен в часове може да бъде. Когато един ден е обявен, предвид се има, че на следващия работен ден ще бъде доставена пратката след приемането й. Погрешно е схващането, че един ден е същият ден, в който е взета. Работните дни при международните доставки с куриер зависят в страната на изпращане от празници, и в страната на доставка също.

Предаването на пратката на посочения адрес се извършва – на служител от компанията или колега, или член на домакинството. При доставки в чужбина до частни адреси, пратката може в пощенската кутия да се остави от куриер, на портиер или на вратата. При изрично изискване лично на определено лице за доставка, ангажиментът за спазване на срока за доставка отпада, а и допълнителна такса може да има.

Доставката се документира от куриера, като се записват датата, часа на предаване, името и фамилията на получилия пратката, като последният се подписва като доказателство за получаване на пратката. Електронно изображение или факс с подписа на получилия пратката и номера на товарителницата се считат за доказателство за извършване на услугата. При международни доставки не се връща до изпращача оригиналния подпис на получилия пратката – това е възможно за вътрешни пратки срещу допълнително заплащане.

Всички международни и някои национални компании предлагат проследяване в реално време на пратката с куриер. В сайтовете си компаниите имат секция, където се виждат последователните събития при въвеждане на номера на пратката и места на преминаване до крайната доставка на пратката. Проследяването може ценна информация да ви даде, особено при проблем с адреса или възпрепятстване –стачка, лошо време, липсващ код за достъп, временно недостъпен район.

За изпращането на официални писма с Rapido.bg, данъчни декларации и документи, за които в срок да се докаже подаване е необходимо, е препоръчително и възможно куриерски услуги да се използват. Датата на предаване върху товарителницата е на пощенско клеймо равностойна. В повечето куриерски компании градовете за вътрешните услуги и държавите за международните услуги в различни ценови зони са групирани. Тези зони се определят основно от достъпа и комуникациите и не особено от отдалечеността.